Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản: Quyền khai thác khoáng sản đối với Mỏ đất san lấp thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên


THÔNG BÁO NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền khai thác khoáng sản đối với Mỏ đất san lấp                 

thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

Căn cứ Điều 35, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với (02 mỏ đất) làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 về việc Điều chỉnh nội dung Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản (02 mỏ đất) làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 31/12/2021của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm (tạm tính), tiền đặt trước và bước giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản (02 mỏ đất) làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên  thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

         2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 62A Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Tổng diện tích mỏ đất đấu giá: 20,0 ha.

- Loại khoáng sản: Đất san lấp

          - Thăm dò, đánh giá trữ lượng: Mỏ chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng

          - Tọa độ vị trí mỏ đất:

Điểm

Tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30

X (m)

Y(m)

1

1.435.032

572.683

2

1.434.920

573.281

3

1.434.736

573.172

4

1.434.523

573.051

5

1.434.811

572.595

6

1.434.920

572.577

 

- Ranh giới mỏ: Phía Đông giáp đất trồng rừng sản xuất; Phía Tây giáp đất trồng rừng sản xuất; Phía Nam giáp đất trồng rừng sản xuất; Phía Bắc giáp đất trồng lúa.

- Hiện trạng sử dụng đất khu vực mỏ: Do nhà nước quản lý (hộ dân đang thuê canh tác trồng keo, bạch đàn).

- Tài nguyên dự báo: 2.500.000 m3

- Công suất khai thác: Tối thiểu 100.000m3 /năm.

- Giao thông: Có đường liên xã (đường nhựa) kết nối với đường bê tông gần khu vực mỏ. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải thỏa thuận với chính quyền địa phương để sử dụng tuyến đường hiện có và tự đầu tư kinh phí để xây dựng tuyến đường vào khu vực mỏ để khai thác.

- Điều kiện khai thác: Sử dụng phương pháp khai thác lộ thiên, dùng các phương tiện xe cơ giới để bốc xúc lên phương tiện vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

- Phương thức tham khảo thông tin, tài liệu có liên quan: Thu thập các thông tin từ thực tế và tham khảo tài liệu tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng (nếu có nhu cầu).

- Giải phóng mặt bằng khu vực mỏ đấu giá: Hiện trạng sử dụng đất tại mỏ đất san lấp đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản đều có tài sản gắn liền với đất; có diện tích đất do nhà nước quản lý; đối với các điểm mỏ đất san lấp có rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp (rừng sản xuất) khi thực hiện dự án khai thác thì chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá

a) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 18/9/2023 đến ngày   18/10/2023 tại nơi tọa lạc mỏ đấu giá (thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, Phú Yên).

- Người tham gia đấu giá tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên để được hướng dẫn xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không xem tài sản đấu giá thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá.

b) Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 16/10/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 18/9/2023 đến 17 giờ 00, ngày 16/10/2023.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

6. Giá khởi điểm tạm tính của tài sản đấu giá: 4.410.450.000 đồng (Bốn tỷ bốn trăm mười triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

- Giá khởi điểm (tạm tính) bằng mức thu tiền cấp quyền: R=3%.

 - Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở mỏ đất san lấp thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa là đấu giá mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (%).

- Tiền trúng đấu giá tạm tính trên chưa bao gồm chi phí khảo sát thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; chi phí giải phóng mặt bằng; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 661.567.500 đồng (Sáu trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng). Theo Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Phú Yên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào một trong các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

+ Tài khoản 1: Số 0751.0000.33579 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Phú Yên (Vietcombank Phú Yên).

+ Tài khoản 2: Số 5901.0000.312584 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên (BIDV Phú Yên).

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được khấu trừ vào tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trường hợp không trúng đấu giá  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trả lại tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc buổi công bố giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

- Người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

8. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 18/9/2023 đến 17 giờ 00, ngày 16/10/2023.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

* Chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và niêm phong thùng phiếu đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 16/10/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

c) Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

d) Đối tượng không được tham gia đấu giá: Là những trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

đ) Điều kiện tham gia cuộc đấu giá: Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8, khoản 2 Điều 16, khoản 2 Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và Điều 34, Điều 51 Luật Khoáng sản năm 2010.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải nộp 02 (hai) bộ hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên, thành phần hồ sơ gồm:

(1) Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (bản chính);

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề khai thác khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

(3) Văn bản giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính (bản chính);

(4) Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm (đối với khu vực đấu giá chưa thăm dò khoáng sản);

(5) Bản cam kết thực hiện dự án và sản phẩm sau khai thác đúng mục tiêu của dự án (bản chính);

(6) Vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản được quy định tại Điều 9 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;

(7) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh (liên quan đến lĩnh vực khoáng sản) đến thời điểm tham gia đấu giá (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

(8) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của cá nhân hoặc người đại diện tổ chức tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực);

(9) Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá đối với trường hợp đã nộp (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

9. Xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiến hành xét chọn hồ sơ để lựa chọn người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá, đồng thời có văn bản thông báo cho người tham gia đấu giá đủ hoặc không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá:

- Thời gian tổ chức công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 19/10/2023.

- Địa điểm tổ chức công bố giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

11. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá, bước giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

+ Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

+ Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu.

+ Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

+ Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì Đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

+ Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

* Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải trả giá bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) cộng với số nguyên lần (1, 2,…, n lần) bước giá. Trường hợp có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả mức giá cao nhất (trả giá bằng nhau) thì ngay tại buổi công bố giá, Đấu giá viên tổ chức vòng đấu giá tiếp (bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp một lần) giữa những người cùng trả mức giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá, trường hợp vẫn còn từ 02 (hai) người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, thì tiếp tục đấu giá vòng tiếp theo (bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp một lần) giữa những người cùng trả mức giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Mức giá khởi điểm (bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản - R) ở vòng đấu giá tiếp theo, là mức giá được trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề cộng với số nguyên lần bước giá, phiếu trả giá không đúng quy định nêu trên được xem là không hợp lệ.

Ví dụ: Mức giá khởi điểm là R=3%, bước giá là 0,2% thì phiếu tham gia trả giá của người tham gia đấu giá phải trả bằng mức giá tối thiểu (R=3%) cộng với số nguyên lần bước giá tức là Rđg = 3% + n x 0,2% (với n =2 thì Rđg = 3% + 2 x 0,2% = 3,4%; n = 3 là Rđg = 3% + 3 x 0,2% = 3,6%; n = 4 là Rđg = 3% + 4 x 0,2% = 3,8 %, …).

- Bước giá: 6% x R = 0,2% (theo Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Phú Yên).

12. Cách tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.

- Căn cứ mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã trúng đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt, tiền trúng đấu giá được tính như sau:

Tđg = Q x G x K x Rđg (đồng)

Trong đó:

Tđg : Tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính đồng Việt Nam.

Q : Trữ lượng địa chất trong khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đơn vị tính là m3, tấn, kg.

G : Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (được quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ; đơn vị tính là đồng Việt Nam/đơn vị trữ lượng).

K : Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác: khai thác lộ thiên K = 0,9.

Rđg : Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá; đơn vị tính là phần trăm (%).

- Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được áp dụng ổn định trong suốt thời gian được cấp phép khai thác.

- Sau khi có số liệu trữ lượng được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá và đơn giá tính thuế tài nguyên tại thời điểm hiện hành để tính đúng, tính đủ và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá theo quy định.

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập