Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo lựa chọn Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý


THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

__________

 

        Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên (Trung tâm) tổ chức lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL), cụ thể như sau:

        1. Số lượng luật sư dự kiến lựa chọn:  07 Luật sư.

         2. Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký lựa chọn ký hợp đồng thực hiện TGPL

        Luật sư đáp ứng đủ các điều kiện sau đây, có nguyện vọng tham gia thực hiện TGPL được nộp hồ sơ để Trung tâm xem xét, lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện TGPL:

     - Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư.

     - Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

     - Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

     - Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động.

     - Trường hợp Luật sư đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý thì sau 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm mới được xem xét, lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện TGPL.

     3. Yêu cầu về hồ sơ

Hồ sơ đăng ký lựa chọn luật sư ký hợp đồng TGPL bao gồm các giấy tờ sau:

     - Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện TGPL có xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký hợp đồng lao động đồng ý cho luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm;

     - Bản sao có chứng thực Thẻ luật sư;

     - Bản giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố tụng, kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý.

     - Giấy xác nhận về tổng số vụ việc TGPL tham gia tố tụng mà Luật sư đã thực hiện trong 3 năm gần đây (2016 – 9/2018)

     4. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ

     Luật sư nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ về Trung tâm. Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp thì ngày nộp là ngày ghi trên giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được căn cứ theo ngày đến, trên dấu của dịch vụ bưu chính.

     - Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên, Địa chỉ: 04 A Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

     - Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Huỳnh Diệp Huyền Trang, Viên chức Phòng Hành chính tổng hợp thuộc  Trung tâm.

      - Thời hạn nộp hồ sơ: 20 ngày, kể từ ngày thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

     5. Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ

5.1. Cách thức đánh giá hồ sơ: Trực tiếp kiểm tra, đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư.

5.2. Tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá luật sư:

- Bước 1:  Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đáp ứng yêu cầu tại mục 3 Thông báo này và đúng thời hạn.

- Bước 2:  Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu TGPL theo tiêu chí, thang điểm sau:

Điểm tối đa: 100 điểm

STT

Tiêu chí đánh giá

Điểm

1

Thời gian hành nghề luật sư

20

 

- Dưới 03 năm

10

- Từ 03 năm trở lên

20

2

Thời gian tham gia trợ giúp pháp lý

20

 

- Dưới 03 năm

10

- Từ 03 năm trở lên

20

3

Số lượng vụ việc TGPL tham gia tố tụng của luật sư trong

Thời gian gần đây (2016  - 9/2018)

30

 

Dưới 30 vụ

10

Từ  30 vụ trở lên

30

4

Đảm bảo tính toàn diện, kịp thời, thuận lợi khi thực hiện trợ giúp pháp lý (điều kiện về sức khỏe, địa bàn hoạt động...)

15

 

Thông thạo địa bàn tỉnh Phú Yên

5

Thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý.

5

Khả năng tham gia các hoạt động tố tụng tại các huyện trong tỉnh.

5

5

Biết tiếng dân tộc thiểu số (đọc, viết, phiên dịch…)

10

6

Am hiểu phong tục, tập quán địa phương

5

 

     6.  Ký hợp đồng thực hiện TGPL

       6.1. Điều kiện ký hợp đồng thực hiện TGPL

     Luật sư được lựa chọn ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm là Luật sư được Tổ Đánh giá lựa chọn hồ sơ đánh giá có số điểm từ 50 điểm trở lên theo thang bảng điểm đánh giá luật sư và được lựa chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng dự kiến lựa chọn.

      6.2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn, luật sư được lựa chọn có trách nhiệm đến Trung tâm để ký hợp đồng. Quá thời hạn trên mà luật sư được lựa chọn không ký hợp đồng thì Trung tâm được quyền lựa chọn ký hợp đồng với luật sư đủ điều kiện có số điểm cao kế tiếp sau (nếu còn).

      Thông báo này được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử  của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (sotuphap.phuyen.gov.vn) kể từ ngày 15/10/2018. Nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên, số 04 A Nguyễn thị Minh Khai, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, số điện thoại: 0257.3841451 hoặc 0979454103 (gặp đ/c Huỳnh Diệp Huyền Trang) để được giải đáp./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập