Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4


Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Kế hoạch số 06/KH-CNTT ngày 09/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp tổ chức đào tạo và vận hành, chuyển giao hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên.

Kể từ ngày 01/4/2017 Sở Tư pháp Phú Yên thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính gồm:

1.  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

2. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

3.  Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục nêu trên, vui lòng truy cập vào trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn hoặc truy cập vào địa chỉ http://sotuphap.phuyen.gov.vn, sau đó chọn thủ tục hành chính cần thiết và làm theo hướng dẫn.

Sở Tư pháp Phú Yên trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục hành chính của mình trên cổng dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Nếu cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ số điện thoại 057 3841941 để được hướng dẫn chi tiết.

Xin trân trọng cám ơn!

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập