Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng đối với bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền

Đính kèm: Công văn số 515

Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền. Sau khi kiểm tra, nhận thấy hồ sơ đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng, Sở Tư pháp ghi tên bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 04/2015/TT-BTP với các nội dung như sau:

- Tên người đăng ký tập sự: Nguyễn Thị Lâm Tuyền, sinh ngày 11/12/1991.

- Thường trú: Khu phố 1, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề công chứng số hiệu 6202/2022/CC, số ngày vào sổ: 3003/QĐ-HVTP ngày 22/12/2022 do Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp cấp.

- Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự: Văn phòng công chứng Hoàng Tình.

- Công chứng viên hướng dẫn tập sự: Ông Hoàng Văn Tính.

- Thời gian tập sự dự kiến bắt đầu từ ngày 08/5/2023.

Sở Tư pháp thông báo để bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền và Văn phòng công chứng Hoàng Tình biết./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập