Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý


DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 1. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ YÊN:
 1. Ông Lương Văn Trương                         -  Trợ giúp viên pháp lý;
 2. Ông Ngô Văn Thành                              -  Trợ giúp viên pháp lý;
 3. Ông Ngô Tấn Hải                                   -  Trợ giúp viên pháp lý;
 4. Bà Nguyễn Thị Khánh Duy                    -  Trợ giúp viên pháp lý.
 1. LUẬT SƯ  THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THEO HỢP ĐỒNG:
 1. Ông Nguyễn Hương Quê                        -  Luật sư Văn phòng Luật sư Phúc Luật;
 2. Ông Nguyễn Ninh                                   -  Luật sư Văn phòng Luật sư Nguyễn Ninh;
 3. Bà Trần Thị Như Thủy                           -  Luật sư Văn phòng Luật sư Dân Phúc;
 4. Ông Trần Danh Tương                           -  Luật sư Văn phòng Luật sư Trần Danh Tương;

          5. Ông Trần Văn Xít                                   -  Luật sư Văn phòng Luật sư Phúc Luật

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
 • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
 • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
 • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
 • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập