Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo Danh sách luật sư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

DANH SÁCH

LUẬT SƯ

(Số liệu tính đến ngày 30/6/2017)

-------------------

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Văn phòng

1

Lê Hồng Duật

Dân Ý

2

Trần Thị Như Thủy

Dân Ý

3

Trịnh Bình Tấn

Dân Ý

4

Võ An Đôn

Võ An Đôn

5

Nguyễn Tấn Hưng

Lý An Dân

6

Nguyễn Tâm Hoàng

Huy Hoàng

7

Vũ Xuân Hải

Huy Hoàng

8

Huỳnh Thị Tâm

Huy Hoàng

9

Ngô Thiên Phương

Nhật Khang

10

Nguyễn Hương Quê

Phúc Luật

11

Đoàn Cửu Việt

Khôi Việt

12

Ngô Minh Tùng

Số 1

13

Ngô Minh Tài

Số 1

14

Nguyễn Khả Thành

Nguyễn Khả Thành

15

Huỳnh Thanh Vũ

Nguyễn Khả Thành

16

Lưu Ngọc Cư

Ngọc Cư

17

Nguyễn Ninh

Phúc Luật

18

Nguyễn Đức Sang

Nhật Khang

19

Nguyễn Thị Nhàn

Dân Ý

20

Trần Danh Tương

Phúc Luật

21

Nguyễn Thành Kế

Lý An Dân

22

Trần Văn Xít

Chưa đăng ký

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập