Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động luật sư

NỘI DUNG 

CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Ngày 10/11/2020, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành các Kết luận thanh tra số 08/KL-STP và 09/KL-STP về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động luật sư của Công ty luật TNHH một thành viên Phúc Luật và Văn phòng luật sư Dân Ý. Đây là cuộc thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch với mục đích kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực đấu giá và qua đó giúp đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Qua thanh tra, các đơn vị đã hoạt động đúng địa chỉ đăng ký, có biển hiệu; đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình; ký kết hợp đồng lao động với người lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; lập và lưu trữ đầy đủ các loại sổ theo dõi hoạt động; các loại sổ kế toán và khai thuế đảm bảo theo quy định. Ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý và nội dung Hợp đồng đảm bảo theo quy định của Luật luật sư; hồ sơ lưu đầy đủ các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng, thực hiện trợ giúp pháp lý; thực hiện đầy đủ sự phân công của Đoàn luật sư tỉnh trong việc cử luật sư của tham gia tố tụng.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động luật sư của 02 đơn vị nêu trên từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2020 còn có tồn tại, hạn chế: Hầu hết Hợp đồng dịch vụ pháp lý quy định trách nhiệm do vi phạm hợp đồng của bên A không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 520 Bộ luật Dân sự năm 2015 (Văn phòng luật sư Dân Ý) và hầu hết các trường hợp thực hiện tư vấn pháp luật (có mức thù lao dưới 200.000đ) chưa thực hiện lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dich vụ và xuất hóa đơn gia trị gia tăng (Công ty luật TNHH một thành viên Phúc Luật)

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu 02 đơn vị: Công ty luật TNHH một thành viên Phúc Luật và Văn phòng luật sư Dân Ý khắc phục, rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Sở Tư pháp để kiểm tra sau thanh tra. Trường hợp không khắc phục, khắc phục không đầy đủ hoặc còn để xảy ra những tồn tại, hạn chế tương tự thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

 

THANH TRA SỞ

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập