Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong hoạt động luật sư của Văn phòng luật sư Số 1

 

Thực hiện Quyết định số 107/QĐ-STP ngày 21/10/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong hoạt động luật sư của Văn phòng luật sư Số 1, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra. Kết thúc thanh tra, căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra và hồ sơ thanh tra, ngày 13/11/2019, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 12/KL-STP. Đây là cuộc thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch với mục đích kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập trong lĩnh luật sư và qua đó giúp đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Qua thanh tra, Văn phòng Luật sư Số 1 đã hoạt động đúng địa chỉ đăng ký, có biển hiệu; đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình; ký kết hợp đồng lao động với người lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; lập và lưu trữ đầy đủ các loại sổ theo dõi hoạt động; các loại sổ kế toán và khai thuế đảm bảo theo quy định. Ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý và nội dung Hợp đồng đảm bảo theo quy định của Luật luật sư; hồ sơ lưu đầy đủ các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng; thực hiện đầy đủ sự phân công của Đoàn luật sư tỉnh trong việc cử luật sư của tham gia tố tụng.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Văn phòng luật sư Số 1 còn có một số tồn tại, hạn chế như: Sử dụng Phiếu thu thực hiện thu tạm ứng theo tỷ lệ Hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký để giao cho khách hàng; không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình từ ngày 10/10/2018 đến ngày 24/10/2019. Tuy nhiên, Văn phòng đã khắc phục trước thời điểm Đoàn thanh tra có ý kiến.

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng luật sư Số 1 nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra. Trường hợp tiếp tục vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

 

                                                                                                                                       Thanh tra Sở Tư pháp

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập