Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho cán bộ, hội viên phụ nữ ở cơ sở

Chuyên mục: Phổ biến, giáo dục pháp luật | Đăng ngày: 02/06/2017

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho cán bộ, hội viên phụ nữ ở cơ sở.
 

     Hưởng ứng đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 25/4/2016 đến ngày 06/5/2016, Sở Tư pháp Phú Yên đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 8 Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thông qua các Hội nghị này, đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã được tìm hiểu, nắm rõ hơn quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhất là các quy định về tuổi bầu cử, tuổi ứng cử; các tiêu chuẩn của người ứng cử; ngày bầu cử; thời gian bầu cử; quyền cử tri khi đi bầu cử; quy định tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp… qua đó, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia bầu cử, chọn lựa những đại biểu xứng đáng bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 

                                                                                                                                                   Phòng PBGDPL

 

Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập