Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Lễ ký kết: Chương trình phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lòng ghép giới trong xây d�

Chuyên mục: Phổ biến, giáo dục pháp luật | Đăng ngày: 20/04/2018

LỄ KÝ KẾT

Chương trình phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lòng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 -2022

       Thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 của Bộ Tư pháp và Hội liên hiện phụ nữ Việt Nam, chiều ngày 17/4/2018 tại Sở Tư pháp đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Phú Yên về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.

       Chủ trì buổi lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Đặng Thị Hồng Nga – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp, Hội LHPN tỉnh.

 

 

       Chương trình ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp với Hội LHPN tỉnh trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai bên; Bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật cho phụ nữ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên phụ nữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật, nhất là các dự án luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ… Đồng thời, triển khai thực hiện các hoạt động và đổi mới hình thức tuyên truyền thiết thực, cụ thể hơn, ưu tiên cơ sở vùng sâu, vùng xa, khó khăn, quan tâm, phát huy hiệu quả các hình thức trợ giúp pháp lý lưu động và tổ hoà giải ở cơ sở.

 

 

Trên cơ sở phân tích kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác phối hợp giai đoạn 2013-2017 và rút ra bài học kinh nghiệm, lãnh đạo hai cơ quan đã thống nhất Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022, tập trung các nội dung: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; Công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật nhằm tạo bước chuyển biến mới, hiệu quả hơn trong việc Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý trong giai đoạn tiếp theo.

Phòng Phổ biến, giáo dục, pháp luật


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập