Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Chuyên mục: Phổ biến, giáo dục pháp luật | Đăng ngày: 24/09/2018

        Sáng ngày 07/9/2018, tại Sở Tư pháp Phú Yên đã diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp sang Sở Văn hóa, thể thao và du lịch theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4511/UBND-NC ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Công Danh - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thái – Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Tấn Tuyến- Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng Lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan của 2 sở.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Công Danh cho biết, Qua 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, hương ước, quy ước đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực đời sống nhân dân, các phong tục tập quán tốt đẹp được duy trì, phát huy và loại bỏ các hủ tục lạc hậu. Sự chuyển biến này đặc biệt thể hiện rõ trong những thôn, buôn có người dân tộc thiểu số sinh sống. Hương ước, quy ước của các thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự; phát hiện kịp thời những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; phát triển sản xuất; khuyến khích học hành; giải quyết các tranh chấp vi phạm; giáo dục mọi người có ý thức tôn trọng nhau, bảo vệ các công trình công cộng cũng như tài sản của tổ chức, cá nhân; đề cao các chuẩn mực đạo lý và truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các khu dân cư... góp phần thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình mục tiêu quốc gia “Chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

          Các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước được bàn giao sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bao gồm: chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, quản lý nhà nước công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên phạm vi toàn tỉnh theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg; chủ trì thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm xóa  bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.

                                                                                                              Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập