Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Hội nghị triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản

Chuyên mục: Bổ trợ tư pháp | Đăng ngày: 28/06/2017

Sáng ngày 23/6/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. Tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; công chức phòng tư pháp 9 huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh.

 

 

 Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016, là văn bản Luật Đấu giá tài sản đầu tiên của nước ta, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2017 (riêng khoản 4 Điều 80 của Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017). Luật Đấu có 8 Chương, 81 Điều, những nội dung của Điều luật sẽ tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất cho tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên pháp luật quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản như: Nguyên tắc đấu giá và các hành vi bị cấm; quy định về đấu giá viên; trình tự, thủ tục, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá…

 

                                                                                                  Văn phòng Sở


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập