Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Toạ đàm theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019

Chuyên mục: Bản tin hoạt động | Đăng ngày: 05/07/2019

Toạ đàm theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,

bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019

 

          Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh (Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2019 công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/01/2019 công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Yên) và Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 13/3/2019 của Sở Tư pháp tọa đàm theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

           

      

            Ngày 28/6/2019 Sở Tư pháp tổ chức buổi Toạ đàm theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019 tại Hội trường Sở Tư pháp - 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Với sự tham gia của gần 50 đại biểu đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Doanh nghiệp tỉnh; Công ty TNHH Thủy sản Hải Tinh; các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

           

Tại buổi Tọa đàm các đại biểu được nghe các bài tham luận “Khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục trong việc triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh” của Bảo hiểm xã hội tỉnh; “Vấn đề bất cập trong việc triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh và giải pháp khắc phục” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; “Việc triển khai thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh năm 2018” của Sở Y tế; “Công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh” của Liên đoàn Lao động tỉnh; “Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn cấp huyện” của UBND thị xã Sông Cầu, UBND huyện Đông Hòa;…và có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nói riêng. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác này trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

        

Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ các quy định chồng chéo trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động... thông qua công tác thẩm định, xây dựng, góp ý văn bản quy phạm pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác theo dõi thi hành pháp luật;…

 

Phòng Xây dựng kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập