Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Hội nghị tập huấn kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

Chuyên mục: Bản tin hoạt động | Đăng ngày: 27/07/2018

HỘI NGHỊ

Tập huấn kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ

công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh kỳ 2014 - 2018. Ngày 18/6/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho 90 đại biểu là cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

          Tại hội nghị các đại biểu được giới thiệu 02 nội dung về Nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 và Hướng dẫn nội dung các biểu mẫu phục vụ hệ thống hóa văn bản và báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018. Ngoài ra, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

 

           

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Hoa - Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh mục đích của Hội nghị tập huấn này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng văn bản pháp luật nâng cao kỹ năng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

                                                                           Văn phòng Sở


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập