Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Hội nghị tuyên truyền pháp luật về thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chuyên mục: Bản tin hoạt động | Đăng ngày: 21/12/2018

HỘI NGHỊ

Tuyên truyền pháp luật về thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Triển khai thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh (Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 29/12/2017 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018); ngày 12/12/2018, Sở Tư pháp tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền về thi hành Quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt theo Luật Xử lý vi phạm hành chính cho 80 đại biểu là công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo và công chức UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

        Tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Hoa - báo cáo viên cấp tỉnh giới thiệu các đại biểu nội dung cơ bản về thi hành Quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt và một số biểu mẫu liên quan đến cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm trang bị kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức phụ trách công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                 Phòng Quản lý XLVPHC & Theo dõi THPL


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập