Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tư pháp

Chuyên mục: Bản tin hoạt động | Đăng ngày: 20/07/2022

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tư pháp

      Ngày 19/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và các thứ trưởng đồng chủ trì hội nghị.

 

     Tại điểm cầu Phú Yên, có các đồng chí: Hà Công Khánh, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; phòng Tư pháp các huyện, thị thành phố; đại diện công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã.

 

     Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã bám sát chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương. Công tác tư pháp được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật mới được tổ chức thực hiện hiệu quả... Các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 255 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); các địa phương ban hành hơn 1.500 VBQPPL cấp tỉnh, hơn 1.300 VBQPPL cấp huyện và 478 VBQPPL cấp xã. Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 236 dự thảo; các sở tư pháp thẩm định 142 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND và 2.218 dự thảo VBQPPL…

 

     Tại Phú Yên, 6 tháng đầu năm 2022, ngành Tư pháp tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh; tổ chức thành công Đại hội Công chứng viên tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2024; triển khai thực hiện Đề án 06 trong các lĩnh vực tư pháp; triển khai thực hiện dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

 

     Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh từ đây đến cuối năm, toàn ngành Tư pháp cần thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp đột phá. Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa những định hướng, chủ trương của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến lĩnh vực công tác của bộ, ngành Tư pháp. Tham gia, trình Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Chủ động triển khai, quyết liệt thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030…

                                                                                                             

                                                                                                            Trích nguồn  NGỌC DUNG - BÁO PHÚ YÊN


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập