Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo về việc sử dụng thư công vụ của Sở Tư pháp

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 18/07/2017


 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng thư công vụ của Sở Tư pháp

 

Thực hiện Công văn số 2227/UBND-KGVX ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các nội dung tại Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 07/7/2016.

Kể từ ngày 20/7/2017 Sở Tư pháp triển khai sử dụng địa chỉ thư công vụ cho công chức, viên chức và người lao động của Sở (thay thế các địa chỉ mail công cộng như: gmail, yahoo, …). Mọi trao đổi trong chuyên môn, nghiệp vụ của Sở đều được thực hiện qua hộp thư công vụ (có danh sách kèm theo).

Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập