Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Tư pháp

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 16/04/2019

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Tư pháp

-------------------------

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Tư pháp như sau:

1. Về tiếp công dân định kỳ

a) Lịch tiếp công dân:

- Tháng 4/2019, tiếp công dân vào ngày 15 (thứ 2).

- Tháng 5/2019, tiếp công dân vào ngày 15 (thứ 4).

- Tháng 6/2019, tiếp công dân vào ngày 17 (thứ 2).

- Tháng 7/2019, tiếp công dân vào ngày 15 (thứ 2).

- Tháng 8/2019, tiếp công dân vào ngày 15 (thứ 5).

- Tháng 9/2019, tiếp công dân vào ngày 16 (thứ 2).

- Tháng 10/2019, tiếp công dân vào ngày 15 (thứ 3).

- Tháng 11/2019, tiếp công dân vào ngày 15 (thứ 6).

- Tháng 12/2019, tiếp công dân vào ngày 16 (thứ 2).

b) Nội dung tiếp công dân: Các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp.

c) Địa điểm tiếp công dân: Tại Thanh tra Sở Tư pháp, địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, điện thoại: 02573841202.

d) Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Về tiếp công dân đột xuất và thường xuyên

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ nêu trên, Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện tiếp công dân đột xuất theo quy định và giao Thanh tra Sở Tư pháp thực hiện tiếp việc công dân thường xuyên.

Sở Tư pháp thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập