Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo số điện thoại, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 11/07/2017

Tải về: thông báo

THÔNG BÁO

Về việc công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016 và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân. Sở Tư pháp Phú Yên thông báo số điện thoại và địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi đến đồng chí Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở Tư pháp, cụ thể như sau:

1. Số điện thoại tiếp nhận:

- Điện thoại di động: 0984.498.044

- Địa chỉ thư điện tử: congdanhstp1964@gmail.com

- Điện thoại di động: 0905.129.955 (ông Hồ Tấn Nguyên Bình – Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Sở)

- Địa chỉ thư điện tử: vanphongstppy@gmail.com

2. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận:

- Những nội dung, lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp bao gồm:  Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Thái độ, trách nhiệm, tác phong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở.

3. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Phú Yên.

- Thể hiện rõ nội dung, phản ánh, kiến nghị.

- Thể hiện rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư điện tử khi cần liên hệ) của tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị.

Riêng các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tư pháp Phú Yên trân trọng thông báo và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, những phản ánh, kiến nghị, góp ý chân thành, trung thực, chính xác của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân và nhân dân để công tác chỉ đạo, điều hành của Sở đạt hiệu quả cao nhất.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập