Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản: Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (04 mỏ đất, 04 mỏ đá, 01 mỏ cát, 01 mỏ sét) trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 10/03/2023

Tải về: thông báo số 77

THÔNG BÁO NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

 (04 mỏ đất, 04 mỏ đá, 01 mỏ cát, 01 mỏ sét) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Căn cứ Điều 35, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (04 mỏ đất, 04 mỏ đá, 01 mỏ cát, 01 mỏ sét) trên địa bàn tỉnh Phú Yên, (kèm theo Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (04 mỏ đất, 04 mỏ đá, 01 mỏ cát, 01 mỏ sét) trên địa bàn tỉnh Phú Yên); Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm (tạm tính), tiền đặt trước và bước giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (04 mỏ đất, 04 mỏ đá, 01 mỏ cát, 01 mỏ sét) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 62A Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (04 mỏ đất, 04 mỏ đá, 01 mỏ cát, 01 mỏ sét) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Loại khoáng sản: Đất san lấp, đá làm VLXD thông thường, cát xây dựng, sét làm gạch ngói.

- Thăm dò, đánh giá trữ lượng: Mỏ chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng

- Điều kiện khai thác:

+ Đối với mỏ đá: Sử dụng phương pháp khai thác lộ thiên, có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

+ Đối với đất, mỏ cát, mỏ sét: Sử dụng phương pháp khai thác lộ thiên, dùng các phương tiện xe cơ giới để bốc xúc trực tiếp lên phương tiện vận chuyển đến nơi tiêu thụ (đối với mỏ cát chỉ khai thác từ tháng 01 đến hết tháng 10 hàng năm).

- Phương thức tham khảo thông tin, tài liệu có liên quan: Thu thập các thông tin từ thực tế và tham khảo tài liệu tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng (nếu có nhu cầu).

- Giải phóng mặt bằng khu vực mỏ đấu giá: Hiện trạng sử dụng đất tại các mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản đều có tài sản gắn liền với đất (cây keo, bạch đàn, mía, cây ăn quả,…); đa số diện tích đất đã giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Do vậy, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải thực hiện giải phóng mặt bằng trước khi thuê đất để hoạt động khai thác khoáng sản; đối với các điểm mỏ đất san lấp có rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp (rừng sản xuất) khi thực hiện dự án khai thác khoáng sản, Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định hiện hành.

- Bảng kê chi tiết từng mỏ khoáng sản:

TT

Tên tài sản đấu giá

Diện tích mỏ (ha)

Giá khởi điểm đấu giá (%)

Giá khởi điểm tạm tính (T) (đồng)

Tiền đặt trước (làm tròn )

(đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Bước giá (làm tròn)

(%)

1

Mỏ đất san lấp thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa

25,5

3

4.702.050.000

705.308.000

500.000

0,2

2

Mỏ đất thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu

17

3

3.970.620.000

595.593.000

500.000

0,2

3

Mỏ đất san lấp Buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh

2,45

3

470.205.000

70.531.000

200.000

0,2

4

Mỏ đất san lấp Suối Tờ, thôn Bàn Nham Nam, xã Hòa Xuận Tây, thị xã Đông Hòa (Nay là Khu phố Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa)

5,9

3

1.389.717.000

208.458.000

500.000

0.2

5

Mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An (vị trí 1)

16,78

3

6.810.075.000

1.021.512.000

500.000

0.2

6

Mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An (vị trí 2)

18,37

3

11.350.125.000

1.702.519.000

500.000

0,2

7

Mỏ đá chẻ thôn Hảo Sơn Bắc, Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa

5

3

513.000.000

67.950.000

500.000

0,2

8

Mỏ đá chẻ Buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh

5,32

3

194.400.000

29.160.000

200.000

0,2

9

Mỏ cát (xây dựng) sông Đà Rằng, thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa

10,05

5

2.790.703.125

418.606.000

500.000

0,3

10

Mỏ sét gạch ngói thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa

10

5

1.332.247.500

199.838.000

500.000

0,3

 

Cộng

 

 

 

33.523.142.625

5.019.475.000

4.400.000

 

- Thông tin chi tiết từng mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Kèm theo danh sách các mỏ khoáng sản đấu giá Quyền khai thác khoáng sản.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 06/3/2023 đến ngày   29/3/2023 tại nơi tọa lạc các mỏ đấu giá, cụ thể như sau:

+ Mỏ đất san lấp thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa;

+ Mỏ đất san lấp thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu;

+ Mỏ đất san lấp Buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh;

+ Mỏ đất san lấp Suối Tơ, thôn Bàn Nham Nam, xã Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa (nay là khu phố Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa);

+ Mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường (kết hợp đất san lấp) thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An (vị trí 1);

+ Mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường (kết hợp đất san lấp) thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An (vị trí 2);

+ Mỏ đá chẻ thôn Hảo Sơn Bắc, Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa;

+ Mỏ đá chẻ Buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh;

+ Mỏ cát (xây dựng) sông Đà Rằng, thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa;

+ Mỏ sét gạch ngói thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa.

 

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 27/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 06/3/2023 đến 17 giờ 00, ngày 27/03/2023.

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

 

6. Tổng giá khởi điểm tạm tính của tài sản đấu giá: 33.523.142.625 đồng (Ba mươi ba tỷ năm trăm hai mươi ba triệu một trăm bốn mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi lăm đồng).

Giá khởi điểm (tạm tính) bằng mức thu tiền cấp quyền: 04 mỏ đất, 04 mỏ đá: R=3%; 01 mỏ cát, 01 mỏ sét: R=5%).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo bảng kê chi tiết tại Mục 3 của thông báo này.

- Tiền đặt trước: Theo bảng kê chi tiết tại Mục 3 của thông báo này (Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh Phú Yên).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào một trong các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

+ Tài khoản 1: Số 0751.0000.33579 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Phú Yên (Vietcombank Phú Yên).

+ Tài khoản 2: Số 5901.0000.312584 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên (BIDV Phú Yên).

- Người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

8. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 06/3/2023 đến 17 giờ 00, ngày 27/3/2023.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

* Chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và niêm phong thùng phiếu đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 27/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

- Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Đối tượng không được tham gia đấu giá: Là những trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

- Điều kiện tham gia cuộc đấu giá: Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8; khoản 2 Điều 16; khoản 2 Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và Điều 34, Điều 51 Luật Khoáng sản năm 2010.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải nộp 02 (hai) bộ hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên, thành phần hồ sơ gồm:

(1) Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (bản chính).

(2) Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính (bản chính).

(3) Bản cam kết thực hiện dự án và sản phẩm sau khai thác sử dụng đúng mục tiêu của dự án (bản chính).

(4) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề khai thác khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

 (5) Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm (đối với khu vực đấu giá chưa thăm dò khoáng sản).

(6) Vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản được quy định tại Điều 9 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

 (7) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh (liên quan đến lĩnh vực khoáng sản) đến thời điểm tham gia đấu giá (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

 (8) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của cá nhân hoặc người đại diện theo quy định pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực).

 (9) Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá đối với trường hợp đã nộp tiền đặt trước (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

9. Xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiến hành xét chọn hồ sơ để lựa chọn người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá, đồng thời có văn bản thông báo cho người tham gia đấu giá đủ hoặc không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

 

- Thời gian tổ chức công bố giá: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 30/3/2023.

- Địa điểm tổ chức công bố giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

11. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá, bước giá

 

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá từng khu vực mỏ bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Bước giá: Theo bảng kê chi tiết tại Mục 3 của thông báo này (Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh Phú Yên).

12. Cách tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.

- Thời điểm xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Trước khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

- Căn cứ mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã trúng đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt, tiền trúng đấu giá được tính như sau:

Tđg = Q x G x K x Rđg (đồng)

Trong đó:

Tđg : Tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính đồng Việt Nam).

Q : Là Trữ lượng địa chất trong khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đơn vị tính là m3.

G : Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (được quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ; đơn vị tính là đồng Việt Nam/đơn vị trữ lượng) tại thời điểm cấp giấy phép khai thác.

K : Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác: khai thác lộ thiên K = 0,9.

Rđg : Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá; đơn vị tính là phần trăm (%).

- Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá (Rđg) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được áp dụng ổn định trong suốt thời gian được cấp phép khai thác.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định và trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá theo quy định.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập