Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 08/08/2017


Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập