Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 22/10/2019


 

Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề công chứng của Nguyễn Tiến (tự liên hệ). Sau khi kiểm tra hồ sơ, Sở Tư pháp nhận thấy, thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng và đã ghi tên ông Tiến vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng với các nội dung như sau:

- Ông Nguyễn Tiến, sinh ngày 03/4/1964.

- Thường trú: 3A/391 Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghề công chứng số hiệu 17837/2019/BDNV, số ngày vào sổ: 1500/QĐ-HVTP do Giám đốc Học viện Tư pháp cấp ngày 19/9/2019.

- Ngày, tháng, năm ghi tên: 17/10/2019.

- Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự: Văn phòng công chứng Phú Yên.

- Công chứng viên hướng dẫn tập sự: Ông Võ Xuân Hùng.

Sở Tư pháp thông báo để ông Nguyễn Tiến và Văn phòng công chứng Phú Yên biết./.                                                                    


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập