Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” năm 2023

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 24/05/2023

Tải về: Cong văn số 567

 

          Thực hiện Công văn số 1673/BTP-TĐKT ngày 27/4/2023 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2023, Sở Tư pháp Phú Yên tiến hành các thủ tục đề nghị Bộ Tư pháp xem xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2023 cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tư pháp.

Sở Tư pháp kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xem xét và  lập hồ sơ đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2023 đối với các cá nhân thuộc đơn vị mình có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” (Công văn số 1673/BTP-TĐKT ngày 01/6/2022 của Bộ Tư pháp và Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp đã được đăng tải tại Wesite: sotuphap.phuyen.gov.vn “mục thông báo”).

            Đề nghị các Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và các Tổ hòa giải ở địa phương mình.

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và gửi hồ sơ về Sở Tư pháp trước ngày 10/6/2023, để tổng hợp đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập