Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Bàn giao hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đã kết thúc năm 2019 để thẩm định, thanh toán

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 23/08/2019

THÔNG BÁO

V/v bàn giao hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đã kết thúc năm 2019

để thẩm định, thanh toán

Thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tổ chức, triển khai thực hiện việc thẩm định, thanh toán thù lao, bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý đã kết thúc cho Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua theo dõi, rà soát hiện còn nhiều vụ việc trợ giúp pháp lý do một số Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện đã kết thúc trong năm 2019 nhưng chưa thực hiện bàn giao cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý để thẩm định, thanh toán đúng thời gian quy định. Việc bàn giao hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý không kịp thời gian quy định đã gây không ít khó khăn, trở ngại cho công tác xử lý nguồn kinh phí, báo cáo, thống kê, theo dõi, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành chung của Trung tâm.

Để khắc phục tình trạng hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đã kết thúc, bàn giao cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý không đúng thời hạn quy định, Trung tâm Trợ giúp pháp lý thông báo, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đã kết thúc, Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý phải bàn giao hồ sơ cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý để thẩm định, thanh toán. Nếu quá thời hạn 15 ngày nêu trên, mà Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý không bàn giao hồ sơ cho Trung tâm thì coi như Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý từ bỏ yêu cầu thanh toán (trừ trường hợp có lý do khách quan) và Trung tâm Trợ giúp pháp lý không chịu trách nhiệm (theo như thỏa thuận đã ký kết Hợp đồng, kèm theo Phụ lục của Hợp đồng giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý với Luật sư).

Đề nghị Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý quan tâm thực hiện./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập